apati

apatin
apatier
apatierna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

apati är del av

Synonymer till apati

Hur böjs ordet apati på svenska?

Obestämd singular: apati
Bestämd singular: apatin
Obestämd plural: apatier
Bestämd plural: apatierna

Hur används ordet apati

  • "– Nej, eftersom man inte kan komma igång med något riskerar man att hamna i apati."
  • "” Riskerar att hamna i apati ”"
  • "– Jag möter allt från apati till ungdomar som säger, nu kör vi, det här blir bra."
  • "Asylsökande barn som mår så dåligt att de är på väg in i apati skulle kunna få hjälp tillbaka till livet med lekarbetspedagogik."
  • "Hos veterinären har katterna uppvisat symtom på apati, andningsproblem och magbesvär vilket kan vara tecken på långvarig stress och ångest hos katterna."
  • "En uppföljande studie bland 25 personer som opererades under 1988-2000 visade att metoden visserligen ofta bet på symtomen, men att risken för biverkningar som apati och hämningslöshet var överhängande."
  • "Isolerade hästar kan drabbas av apati och stress."
  • "Klimatapatikern har kanske kommit till en fas där det inte längre fungerar att kohandla med sitt samvete, men så har han / hon hamnat i en depressiv apati."
  • "Risken för allvarliga bieffekter, som apati och hämningslöshet, är stor."
  • "Hela sitt vuxna liv har hon kämpat mot apati, utmattning och smärtor i hela kroppen."

Vad betyder apati inom psykologi ?

Fotograf: Wikipedia
Apati (från grekiskans ἀπάθεια, apatheia, ungefär "ingen sinnesrörelse") innebär frånvaron av sinnesrörelse (affekt); en likgiltighet och känslolöshet. Inom psykologin är apati en benämning för när en individ ställer sig likgiltig inför aspekter av det emotionella, fysiska eller sociala livet. Klinisk apati anses vara en upphöjd nivå, medan en medelnivå kan ses som depression och en extrem nivå som en typ av dissociativ störning. Apati kan vara objektspecifik, det vill säga riktad mot en specifik person, ett objekt eller en omgivning. I antikens Grekland var apati ett sedlighetsideal bland cyniker och stoiker som menade att den stoiskt vise inte skulle låta sig styras av sina känslor och därmed inte heller tillåta dem att ta sig våldsamma uttryck i form av sinnesrörelser. Istället skulle han, genom insikten att njutningen inte är något i sig självt gott och smärtan inte något i sig självt ont, behärska känslorna och enbart låta sig ledas av sitt förnuft. I den stoiska skolan kallas denna form av frånvaro a

Möjliga synonymer till apati

Relaterat till apati

okänslighet

tröghet

orörlighet

likgiltighet

känslolöshet

Diskussion om ordet apati