passivitet

passiviteten
passiviteter
passiviteterna
Substantiv [n]

Motsats till passivitet

Hur böjs ordet passivitet på svenska?

Obestämd singular: passivitet
Bestämd singular: passiviteten
Obestämd plural: passiviteter
Bestämd plural: passiviteterna

Hur används ordet passivitet

  • "I stället har hans sista levnadsdygn präglats av passivitet och dålig kommunikation mellan personalen."
  • "Försäkringskassan i Karlskrona kritiseras för ” omotiverad passivitet ” av Justitieombudsmannen, JO."
  • "Anklagelser om passivitet"
  • "Jag har nog aldrig varit med om sådan passivitet och ointresse för att faktiskt jobba vidare med de här frågorna, säger Christina Mattisson ( S ), oppositionsregionråd."
  • "Deras advokat upplever att de krav på hjälp till familjen som ställts bemötts med passivitet."
  • "Frågan som åklagaren vill att hovrätten ska ta ställning till är om mannens passivitet när flickan misshandlades till döds är så allvarlig att också han kan fällas för mord."
  • "Ska ta ställning till om en mobroderns passivitet ockå kan leda till livstidsdom."
  • "Socialstyrelsen är nu kritisk till att det tagit så lång tid att komma fram till en diagnos och säger vidare i sitt beslut att ” vårdkedjan präglats av en anmärkningsvärd passivitet ”."
  • "Orsaken till avhoppet är, enligt honom själv, miljöpartiets passivitet i frågan om det omdiskuterade hotellbygget på gasverkstomten."
  • "JO skriver i sitt beslut, att utredningen ” även i övrigt präglats av en passivitet som inte är acceptabel ”."

Vad betyder passivitet inom generell ?

overksamhet, liknöjdhet

Möjliga synonymer till passivitet

Relaterat till passivitet

likgiltighet

känslolöshet

sysslolöshet

tröghet

lojhet

likgiltighet

slapphet

lydnad

kallblodighet

Diskussion om ordet passivitet