oduglighet

odugligheten
odugligheter
odugligheterna
Substantiv [n]

Synonymer till oduglighet

Hur böjs ordet oduglighet på svenska?

Obestämd singular: oduglighet
Bestämd singular: odugligheten
Obestämd plural: odugligheter
Bestämd plural: odugligheterna

Rim på oduglighet

Vad betyder oduglighet inom juridik ?

det att vara oduglig

Relaterat till oduglighet

svaghet

olämplighet

misstolkning

gagnlöshet

oduglighet

slapphet

ofullständighet

otillräcklighet

oförmåga

tröghet

oförstånd

obehörighet

motsättning

Diskussion om ordet oduglighet