oduglighet

odugligheten
odugligheter
odugligheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet oduglighet på svenska?

Obestämd singular: oduglighet
Bestämd singular: odugligheten
Obestämd plural: odugligheter
Bestämd plural: odugligheterna

Vad betyder oduglighet inom juridik ?

det att vara oduglig

Översättningar

Synonymer till oduglighet

Möjliga synonymer till oduglighet

Relaterat till oduglighet

svaghet

olämplighet

misstolkning

gagnlöshet

oduglighet

slapphet

otillräcklighet

ofullständighet

oförmåga

tröghet

oförstånd

obehörighet

motsättning