oskicklighet

oskickligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till oskicklighet

Hur används ordet oskicklighet

  • "Det handlar om oskicklighet, säger Johan Tyrberg."
  • "I beslutet säger nämnden att tandläkaren visat grov oskicklighet och gjort upprepade felbehandlingar."
  • "Det begär IVO, Inspektionen för vård och omsorg, efter att läkaren verkat med ” grov oskicklighet ”."
  • "” Han har inte visat några faktiska omständigheter som gjort att han har kommit till rätta med den oskicklighet och de brister som föranledde återkallelsen av hans legitimation som läkare ”, skriver man i yttrandet."
  • "En inhyrd läkare som påbörjade sin tjänstgöring 4 september 2018 hade fråntagits sin läkarlegitimation bara dagen innan på grund av ” grov oskicklighet ”."
  • "Men redan i januari år 2017 anmäldes han av Region Skåne för oskicklighet i yrket, då han varit inblandad i flera händelser där patientsäkerheten varit hotad."
  • "Socialstyrelsen utredning om läkaren är klar och i rapporten skriver Socialstyrelsen att läkaren inte har ” visat sådan oskicklighet i yrkesutövningen att skyddsåtgärder eller återkallelse av legitimation kan vara aktuellt ”."
  • "Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) har utrett en hyrläkare, som bland annat jobbat i Halmstad, och begär nu att hans legitimation dras in på grund av grov oskicklighet."
  • "Advokat kritiseras för oskicklighet"
  • "Grov oskicklighet"

Vad betyder oskicklighet inom generell ?

(mer eller mindre uttalad) avsaknad av nödvändig kompetens eller färdighet (inom ett visst område), d.v.s. det att vara oskicklig

Relaterat till oskicklighet

misslyckande

smaklöshet

olämplighet

oduglighet

oförmåga

gagnlöshet

oförstånd

olämplighet

motsättning

Diskussion om ordet oskicklighet