obeständighet

obeständigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Möjliga synonymer till obeständighet

Relaterat till obeständighet

ovisshet

vankelmod

föränderlighet

nyck

kortvarighet

obeslutsamhet

ombytlighet

oförstånd

oregelbundenhet

obehag

Diskussion om ordet obeständighet