inhabilitet

inhabiliteten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Översättningar

Engelska

Relaterat till inhabilitet

olämplighet

otillräcklighet

oförmåga

oförstånd