deficit

deficiten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder deficit inom ekonomi ?

brist, underskott

Översättningar

Synonymer till deficit

  • ebb [ bildligt ]

Möjliga synonymer till deficit

Relaterat till deficit

ofullkomlighet

skuld

fråndragning

underlägsenhet

ofullständighet

otillräcklighet

deficit

deficits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet deficit

  • "I don?t know if the deficit of vitamin B12 is the cause or consequence of depression"
  • "a deficit of 5 million kronor"

Ordet deficit har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom generell
ekonomi
generell
generell

Ordet deficit inom ekonomi

Översättningar

Svenska
  • brist  [ medicin, ekonomi ]

Synonymer till deficit

Möjliga synonymer till deficit

Ordet deficit inom generell

the property of being an amount by which something is less than expected or required

Översättningar

Svenska

Synonymer till deficit

Möjliga synonymer till deficit

Ordet deficit inom generell

an excess of liabilities over assets (usually over a certain period)

Översättningar

Svenska