efterblivenhet

efterblivenheten
efterblivenheter
efterblivenheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till efterblivenhet

Hur böjs ordet efterblivenhet på svenska?

Obestämd singular: efterblivenhet
Bestämd singular: efterblivenheten
Obestämd plural: efterblivenheter
Bestämd plural: efterblivenheterna

Hur används ordet efterblivenhet

  • "– Svenska staten har aldrig tagit ansvar för fotografi utan vi har fortfarande en efterblivenhet på departementsnivå och på regeringsnivå."
  • "Det är också – med tanke på landets tämligen ” västliga ” orientering – ett missnöje med landets politiska efterblivenhet."
  • "- I dag har Peru bekräftat sitt oberoende och slagit tillbaka försöken från Hugo Chavez att införliva oss i hans välde av militarism och efterblivenhet som han vill sprida över hela Latinamerika, sade Garcia."

Diskussion om ordet efterblivenhet