urvattning

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet urvattning

  • "EU kom överens den 24 oktober om att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent, vilket är en viss urvattning jämfört med det bud som låg på bordet."
  • "– Det kommer ut för mycket böcker överhuvudtaget, det är en överutgivning och blir en urvattning, så i någon mån kanske kvaliteten sjunker på det som kommer ut, säger Susanna Romanus, publicistisk chef Norstedts."
  • "Det har skett en olycklig urvattning där, säger Mats Karlsson."
  • "Överenskommelsen innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent och att energieffektiviseringen ska vara 27 procent, vilket är en viss urvattning jämfört med det förslag som låg på bordet när EU-toppmötet startade."
  • "Konservativa falanger inom katolska kyrkan, speciellt i Europa och Nordamerika har argumenterat att det skulle kunna leda till en urvattning av celibatet."
  • "Benedictus XVI sade att påvens uppdrag är att försvara tron mot urvattning."

Diskussion om ordet urvattning