fragment

fragmentet
fragment
fragmenten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till fragment

Hur böjs ordet fragment på svenska?

Obestämd singular: fragment
Bestämd singular: fragmentet
Obestämd plural: fragment
Bestämd plural: fragmenten

Hur används ordet fragment

 • "– Flyktiga ämnen som avges från mögelsvampar, mögelsporer och fragment av mögelsvampar kan innebära en hälsorisk för dem som utsätts för detta i inomhusmiljön."
 • "Förutom guldgubbar hittade arkelogerna huvuden gjutna i brons, fragment av kärl och andra föremål i brons, romest glas, gulspiraler och viktingatida mynt."
 • "Man har också hittat spår av tillverkningen i form av tiotusentals fragment av pipor."
 • "Ofta ligger man nedsövd eller får starka mediciner och efteråt kan det vara svårt att förstå vad man har gått igenom om man bara minns otydliga fragment."
 • "– Det är som små fragment ur våra liv och hur det är att växa upp med en diagnos som inte fanns då och vad som hände med oss, säger Håkan Hemlin."
 • "Små fragment som snart är minnen."
 • "Hur små fragment av det vanliga livet sitter fasthäftade."
 • "Den är mycket svårbekämpad, det räcker till exempel med 0,7 grams fragment av en rot för att ett nytt bestånd ska bildas."
 • "Med dagens metoder kan bara fragment av dessa sällsynta mineral återvinnas."
 • "– Det är som små fragment ur våra liv och hur det är att växa upp med en diagnos som inte fanns då och vad som hände med oss, säger Håkan Hemlin."

Ordet fragment har 2 betydelser

 • Inom musik
 • Inom geologi
musik
geologi

Vad betyder fragment inom musik ?

brottstycke, spillra

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till fragment (inom musik)

Möjliga synonymer till fragment (inom musik)

Relaterat till fragment (inom musik)

smådel

brist på sammanhang

litenhet

fördelning

andel

ofullständighet

litenhet

återstod

del

splittring

ofullkomlighet

Ordet fragment inom geologi

från mekanisk eller kemisk vittring

Översättningar (inom geologi)

Engelska

Diskussion om ordet fragment

 • - 2009-03-03

  hej

fragment

fragment
fragmented
fragmented
Verb

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till fragment (inom geologi)

Hur används ordet fragment

 • "The plate fragmented"

Möjliga synonymer till fragment

Diskussion om ordet fragment

fragment

fragments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet fragment

 • "a fragment of rock"

Ordet fragment har 3 betydelser

 • Inom litteratur
 • Inom vapen
 • Inom data
litteratur
vapen
data

Ordet fragment inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till fragment (inom litteratur)

Ordet fragment inom vapen

a piece broken off of something else

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till fragment (inom vapen)

Möjliga synonymer till fragment (inom vapen)

Ordet fragment inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till fragment (inom data)

Möjliga synonymer till fragment (inom data)

Diskussion om ordet fragment

Fragment

Substantiv

Översättningar (inom data)

Synonymer till Fragment (inom data)

 • FRAG [ förkortning, data ]

Vad betyder Fragment inom data ?

Fragmentation

Möjliga synonymer till Fragment

Diskussion om ordet Fragment