lappri

lapprin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till lappri

Vad betyder lappri inom vardagligt ?

sak av ringa nytta eller värde; omständighet av ringa vikt eller betydelse

Möjliga synonymer till lappri

Relaterat till lappri

betydelselöshet

oviktighet

litenhet

ofullkomlighet

gagnlöshet

overklighet

oförmåga

svaghet

Diskussion om ordet lappri