halvhet

halvheten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet halvhet

  • "Varför sjunka ner i dyn av alltings halvhet?"

Vad betyder halvhet inom ekonomi ?

En otillräcklig förmåga som gör att ngt inte utförs tillfredsställande

Relaterat till halvhet

tudelning

oduglighet

ofullkomlighet

otillräcklighet

vårdslöshet

omogenhet

Diskussion om ordet halvhet