korsväg

korsvägen
korsvägar
korsvägarna
Substantiv [n]

Synonymer till korsväg

Hur böjs ordet korsväg på svenska?

Obestämd singular: korsväg
Bestämd singular: korsvägen
Obestämd plural: korsvägar
Bestämd plural: korsvägarna

Hur används ordet korsväg

  • "Örebroregionen ligger i en korsväg i norra Europa."
  • "Bomben exploderade nära en säkerhets- anordning vid en korsväg nära flyg- platsen."
  • "Palmyra som ligger 20 mil nordost om Syriens huvudstad Damaskus var ett av världens kulturella centrum under de första århundradena efter Kristus, en korsväg för flera antika civilisationer, enligt UNESCO."
  • "” En korsväg ”"
  • "” Amerika står inte inför en korsväg; Amerika står inför ett stup ”."
  • "Pendelparkeringarna vid Kållered station, Surte station, Knipared, Myggenäs korsväg, Lillebyvägen, Klareberg och Amhult hade alla en beläggning som var 60 procent eller lägre under vecka 5."

Vad betyder korsväg inom allmänt ?

vägskäl, gatukorsning; ställe där en väg korsar en annan

Möjliga synonymer till korsväg

Diskussion om ordet korsväg