förgrening

förgreningen

förgreningar

förgreningarna

Substantiv
En uppdelning till 2 eller flera utgreningar
  • "Under större delen av året är den här förgreningen av floden faktiskt torr"

Synonymer