skänkel

skänkeln

skänklar

skänklarna

Substantiv
häst

Synonymer