atom

atomen
atomer
atomerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet atom på svenska?

Obestämd singular: atom
Bestämd singular: atomen
Obestämd plural: atomer
Bestämd plural: atomerna

Vad betyder atom inom fysik ?

En atom, från grekiskans ἄτομος, átomos, vilket betyder "odelbar", är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper. http://sv.wikipedia.org/wiki/Atom

Möjliga synonymer till atom

Relaterat till atom

lätthet

ental

början

del

litenhet

litenhet

saknad av rymd

Diskussion om ordet atom

atom

atoms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet atom har 2 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom kemi
fysik
kemi

Vad betyder atom inom fysik ?

(physics and chemistry) the smallest component of an element having the chemical properties of the element

Översättningar (inom fysik)

Svenska
  • atom  [ fysik ]

Möjliga synonymer till atom (inom fysik)

Ordet atom inom kemi

(nontechnical usage) a tiny piece of anything

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till atom (inom kemi)

Diskussion om ordet atom