fleck

flecks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fleck

Hur används ordet fleck

  • "a fleck of red"

Ordet fleck har 4 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom medicin
  • Inom teknik
  • Inom kontor
ålderdomlig
medicin
teknik
kontor

Ordet fleck inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till fleck (inom ålderdomlig)

Ordet fleck inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till fleck (inom medicin)

Ordet fleck inom teknik

Synonymer till fleck (inom teknik)

Ordet fleck inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till fleck (inom kontor)

Möjliga synonymer till fleck (inom kontor)

Diskussion om ordet fleck

  • - 2011-03-23

    fläcka, smutsa nerB

fleck

Verb

Synonymer till fleck (inom kontor)

Möjliga synonymer till fleck

Diskussion om ordet fleck