splotch

splotch
splotched
splotched
Verb

Översättningar

Vad betyder splotch inom textil ?

blotch or spot

Möjliga synonymer till splotch

Diskussion om ordet splotch

splotch

splotches
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till splotch

Diskussion om ordet splotch