daub

daubs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till daub

Ordet daub har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet daub inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till daub (inom medicin)

Möjliga synonymer till daub (inom medicin)

Ordet daub inom generell

material used to daub walls

an unskillful painting

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet daub

daub

daub
daubed
daubed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till daub (inom generell)

Hur används ordet daub

  • "daub the wall with paint"

Ordet daub har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom kläder
  • Inom textil
medicin
kläder
textil

Ordet daub inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till daub (inom medicin)

Ordet daub inom kläder

apply to a surface

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till daub (inom kläder)

Ordet daub inom textil

cover (a surface) by smearing (a substance) over it

Översättningar (inom textil)

Synonymer till daub (inom textil)

Möjliga synonymer till daub (inom textil)

Diskussion om ordet daub