denigrate

denigrate
denigrated
denigrated
Verb

Översättningar

Ordet denigrate har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom medicin
generell
bildligt
medicin

Ordet denigrate inom generell

Översättningar

Ordet denigrate inom bildligt

Synonymer till denigrate

Ordet denigrate inom medicin

Översättningar

Synonymer till denigrate

Möjliga synonymer till denigrate