minimize

minimized
minimized
minimize
Verb

Översättningar

Synonymer till minimize

Hur används ordet minimize

  • "Let's minimize the risk"

Ordet minimize har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder minimize inom generell, generell, generell ?

make small or insignificant

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till minimize (inom generell)

Ordet minimize inom bildligt

belittle

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till minimize (inom bildligt)

Möjliga synonymer till minimize (inom bildligt)

Diskussion om ordet minimize