deprecate

deprecate
deprecated
deprecated
Verb

Synonymer till deprecate

Hur används ordet deprecate

  • "The teacher should not deprecate his student's efforts"

Ordet deprecate har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom bildligt
  • Inom generell
juridik
bildligt
generell

Vad betyder deprecate inom juridik ?

express strong disapproval of; deplore

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till deprecate (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet deprecate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till deprecate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till deprecate (inom bildligt)

Ordet deprecate inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet deprecate