disapprove

disapprove
disapproved
disapproved
Verb

Översättningar

Synonymer till disapprove

Hur används ordet disapprove

  • "I disapprove of her child rearing methods"

Ordet disapprove har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
ekonomi
generell

Ordet disapprove inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till disapprove (inom ekonomi)

Ordet disapprove inom generell

consider bad or wrong

refuse to approve

(inom generell)

Möjliga synonymer till disapprove (inom generell)

Diskussion om ordet disapprove