gossip

gossips
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet gossip

  • "the divorce caused much gossip"

Ordet gossip har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet gossip inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet gossip inom generell

a report (often malicious) about the doings of other people

a person given to gossiping

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gossip (inom generell)

Uttryck till gossip (inom generell)

Ord i uttryck för gossip (inom generell)

Möjliga synonymer till gossip (inom generell)

Diskussion om ordet gossip

gossip

gossip
gossiped
gossiped
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till gossip (inom generell)

Ordet gossip har 3 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
amerikansk engelska
generell
ålderdomlig

Ordet gossip inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Möjliga synonymer till gossip (inom amerikansk engelska)

Ordet gossip inom generell

wag one's tongue; speak about others and reveal secrets or intimacies

Ordet gossip inom ålderdomlig

Synonymer till gossip (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till gossip (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet gossip