talk

talken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet talk

 • "Plattan kräkte ur sig hits som I wanna go home, We re right, you re wrong, och I d rather drink than talk."
 • "Promenaderna, som kallas walk and talk, arrangeras vid två olika tillfällen i Blekinge."
 • "See Jimmy Fraser talk about christmas in Sweden in the video down below!"
 • "” This fearless woman is the talk of Sweden ” skriver tidningen The Local."
 • "” This fearless woman is the talk of Sweden ”"
 • "Trash talk"
 • "Extra besvärande blev det för Brynäs som förening eftersom man gått ut inför säsongen och sagt att så kallat trash talk ska stävjas."
 • "Reporter : Did you talk with the owner about these problems?"
 • "Förutom guldkorn ur Roxettes låtskatt bjuder höstens turné också på låtar från Gessles nya soloskiva ” Small town talk ”, en engelsk variant av förra årets countrydoftande skivor på svenska."
 • "– They just talk bullshit, säger greven och socialdemokraten Carl Piper."

Ordet talk har 2 betydelser

 • Inom mineral
 • Inom kemi
mineral
kemi

Vad betyder talk inom mineral ?

ett vitt eller ljust grönt mineral

Översättningar (inom mineral)

Engelska

Relaterat till talk (inom mineral)

glättning

Ordet talk inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Diskussion om ordet talk

talk

talk
talked
talked
Verb

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till talk (inom kemi)

Hur används ordet talk

 • "She will talk at Rutgers next week"
 • "Be careful--his secretary talks"
 • "We often talk business"
 • "If you don't oblige me, I'll talk!"

Ordet talk har 5 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom färg
 • Inom utbildning
sjöfart
ALLMÄNT
generell
färg
utbildning

Vad betyder talk inom sjöfart ?

exchange thoughts; talk with; also used metaphorically: "Actions talk louder than words"

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till talk (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till talk (inom sjöfart)

Ordet talk inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till talk (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till talk (inom ALLMÄNT)

Ordet talk inom generell

reveal information; let the cat out of the bag

Synonymer till talk (inom generell)

Möjliga synonymer till talk (inom generell)

Ordet talk inom färg

Synonymer till talk (inom färg)

Möjliga synonymer till talk (inom färg)

Ordet talk inom utbildning

Synonymer till talk (inom utbildning)

Diskussion om ordet talk

talk

talks
Substantiv

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till talk (inom utbildning)

Hur används ordet talk

 • "I attended an interesting talk on local history"

Ordet talk har 4 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom lingvistik
 • Inom slang
 • Inom data
utbildning
lingvistik
slang
data

Vad betyder talk inom utbildning ?

act of giving a talk to an audience

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till talk (inom utbildning)

Möjliga synonymer till talk (inom utbildning)

Ordet talk inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till talk (inom lingvistik)

Ordet talk inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till talk (inom slang)

Ordet talk inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till talk (inom data)

Diskussion om ordet talk