burble

burbles
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till burble

Diskussion om ordet burble

burble

burble
burbled
burbled
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till burble

Diskussion om ordet burble