gurgle

gurgle
gurgled
gurgled
Verb

Översättningar

Synonymer till gurgle

Ordet gurgle har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
sport
sjöfart
generell

Ordet gurgle inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till gurgle (inom sport)

Möjliga synonymer till gurgle (inom sport)

Ordet gurgle inom sjöfart

Synonymer till gurgle (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till gurgle (inom sjöfart)

Ordet gurgle inom generell

Synonymer till gurgle (inom generell)

Möjliga synonymer till gurgle (inom generell)

Diskussion om ordet gurgle

gurgle

gurgles
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Vad betyder gurgle inom generell ?

the bubbling sound of water flowing from a bottle with a narrow neck

Möjliga synonymer till gurgle

Diskussion om ordet gurgle