sound

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till sound

Hur används ordet sound

 • "– När du har haft de där upplevelserna att du har spelat dina låtar för publikhav som bara har lyst upp – jag kallar det för speed of sound – du spelar introt och ser hur publiken börjar le och händerna åker upp ... det gör dig bortskämd."
 • "För att ni fortsatt ska stå upp för att sprida spelglädje, värme och entusiasm till alla som får nöjet att ta del av ert alldeles egna sound nu och i framtiden, tilldelas Vapenbröder årets kulturpris. ”"
 • "Den kommer också att byta sound och gå tillbaka till det som den hade när orgeln var ny, 1932."
 • "På skivan som kommer i vår har vi till exempel gått tillbaka till 70-talet med lite elektroniska grejer som möter akustiska, säger Johan Nordin när han beskriver bandets sound."
 • "Nu är det ett annat sound som gäller."
 • "Samarbetet började med att Viktor Noréns produktionsbolag State of sound som han startat tillsammans med kompisen och producenten Joakim Andrén sökte artistsamarbete på låten Higher love."
 • "Idén med State of sound är att producera musik tillsammans med gästartister och den första artisten är alltså ingen mindre än Gustaf Norén från Mando Diao."
 • "Den kommande skivan kommer att ha ett helt annat sound."
 • "– Det blev ett helt annorlunda sound, vilket kändes självklart."
 • "Då blir det ju ett sound man kan jobba med, säger Miakel Forsman som är en av kompositörerna."

Vad betyder sound inom generell ?

artists personliga musikaliska uttryck

Möjliga synonymer till sound

Diskussion om ordet sound

sound

sounder
soundest
Adjektiv

Hur används ordet sound

 • "She was a sound chess-player"
 • "A sound tennis player"
 • "sound investments"
 • "a sound economy"
 • "a sound timber"
 • "the wall is sound"
 • "a sound foundation"
 • "a man of sound character"
 • "a sound sleep"
 • "a sound thrashing"

Ordet sound har 9 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom sjöfart
 • Inom bildligt
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom norgespec
 • Inom vardagligt
 • Inom militärväsen
ALLMÄNT
sjöfart
bildligt
slang
generell
juridik
norgespec
vardagligt
militärväsen

Ordet sound inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till sound (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till sound (inom ALLMÄNT)

Ordet sound inom sjöfart

financially secure and safe

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till sound (inom sjöfart)

Ordet sound inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till sound (inom bildligt)

Ordet sound inom slang

in good condition; free from defect or damage or decay

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till sound (inom slang)

Ordet sound inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sound (inom generell)

Möjliga synonymer till sound (inom generell)

Ordet sound inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till sound (inom juridik)

Möjliga synonymer till sound (inom juridik)

Ordet sound inom norgespec

free from moral defect

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Möjliga synonymer till sound (inom norgespec)

Ordet sound inom vardagligt

Synonymer till sound (inom vardagligt)

Ordet sound inom militärväsen

thorough

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till sound (inom militärväsen)

Diskussion om ordet sound

sound

sound
sounded
sounded
Verb

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till sound (inom militärväsen)

Hur används ordet sound

 • "When the horn sounds, be careful."
 • "she sounded the instrument"
 • "sound the bell"
 • "This sounds interesting"
 • "The whale sounded and eight hundred feet of heavy line streaked out of the line tub before he ended his dive."

Ordet sound har 5 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom telefoni
 • Inom juridik
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
sjöfart
telefoni
juridik
generell
vardagligt

Ordet sound inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till sound (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till sound (inom sjöfart)

Ordet sound inom telefoni

To produce a sound.

Översättningar (inom telefoni)

Svenska

Synonymer till sound (inom telefoni)

Möjliga synonymer till sound (inom telefoni)

Ordet sound inom juridik

cause to sound

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till sound (inom juridik)

Möjliga synonymer till sound (inom juridik)

Ordet sound inom generell

give off a certain sound or sounds: "This record sounds scratchy" appear in a certain way

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till sound (inom generell)

Ordet sound inom vardagligt

dive downwards, used of a whale

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till sound (inom vardagligt)

Diskussion om ordet sound

sound

sounds
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till sound (inom vardagligt)

Hur används ordet sound

 • "the sound of rain on the roof" or "the beautiful sound of music"
 • "falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them"
 • "the main body of the sound ran parallel to the coast"

Ordet sound har 3 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom teater
 • Inom sjöfart
lingvistik
teater
sjöfart

Vad betyder sound inom lingvistik ?

an audible sensation, perceptible by the ears the particular auditory effect produced by a given cause

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till sound (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till sound (inom lingvistik)

Ordet sound inom teater

the sound generated by speech

Översättningar (inom teater)

Svenska

Synonymer till sound (inom teater)

Möjliga synonymer till sound (inom teater)

Ordet sound inom sjöfart

a large ocean inlet or deep bay

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till sound (inom sjöfart)

Diskussion om ordet sound

sound

Adverb

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till sound (inom sjöfart)

Hur används ordet sound

 • "slept soundly through the storm"
 • "is sound asleep"

Diskussion om ordet sound

Sound

Substantiv

Översättningar

Svenska
 • SND  [ data ]

Diskussion om ordet Sound