samfund

samfundet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till samfund

Hur används ordet samfund

 • "Han föreslår att socialnämnden ska ställa upp med 3.000 kronor i tolkhjälp en gång i veckan till ett religöst samfund som hjälper tiggare."
 • "Klockan 10 blir det avmarsch från Stureskolan till Hökartorget där lokala politiker och förträdare för olika samfund kommer hålla tal."
 • "I Borlänge försöker man nu förebygga extrema våldsyttringar genom samarbete mellan olika religiösa samfund."
 • "Att vägra hata andra, oavsett vilken religion de tillhör eller vilken religion du tillhör och att tillsammans arbeta för fred och demokratiska värden i Sverige – det är huvudbudskapet i det manifest som har skapats av Sveriges interreligiösa råd, undertecknat av företrädare för 16 religiösa samfund i Sverige."
 • "Köer vid in- och utgångar har varit en av motiveringarna till att regeringen bestämt att samlingar i religiösa samfund ska begränsas till åtta personer."
 • "– Det handlar om dialog och samverkan, inte bara med kommunen utan kanske än mer med religiösa samfund och olika intressenter som tycker att det här är lika allvarligt, säger Erik Gatu vid polisen i Borlänge och fortsätter :"
 • "I flygblad som delades ut stod det bland annat att man uppmanar världens samfund och organisationer att ta avstånd från den turkiska ockupationen."
 • "Plymouthbröderna är ett kristet samfund med en halv miljon anhängare runtom i världen."
 • "Runt bordet sitter företrädare från olika religiösa samfund och studieförbund i Helsingborg och diskuterar vilka utmaningar som finns i stan."
 • "United Church of Bacon är ett Las Vegas-baserat samfund som strider för ateisters rättigheter och har 13 000 medlemmar världen över, enligt samfundets egen sajt."

Ordet samfund har 2 betydelser

 • Inom organisation
 • Inom religion
organisation
religion

Vad betyder samfund inom organisation ?

förening eller gemenskap, särskilt om kyrkliga rörelser

Översättningar (inom organisation)

Engelska

Synonymer till samfund (inom organisation)

Möjliga synonymer till samfund (inom organisation)

Relaterat till samfund (inom organisation)

sammanslutning

förbindelse

relation

människa

hopsamling

klass

förening

Ordet samfund inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Synonymer till samfund (inom religion)

Möjliga synonymer till samfund (inom religion)

Diskussion om ordet samfund

 • - 2013-09-24

  denomination är en bra översättning, de ni har nu är inte de bästa