relation

relationen
relationer
relationerna
Substantiv [n]

Synonymer till relation

Hur böjs ordet relation på svenska?

Obestämd singular: relation
Bestämd singular: relationen
Obestämd plural: relationer
Bestämd plural: relationerna

Hur används ordet relation

 • "De berättar att dottern under en lång tid känt sig särbehandlad av läraren på ett sätt som fått klasskamrater att ifrågasätta om de båda hade en relation."
 • "I stället mailar hon mig och är hotfull i tonen, säger Göran Eklund – som understryker att det inte bara är tjänstemännens relation till vissa politiker i nämnden som orsakat problem."
 • "I stället mailar hon mig och är hotfull i tonen, säger Göran Eklund – som understryker att det inte bara är tjänstemännens relation till vissa politiker i nämnden som orsakat problem."
 • "Enligt uppgifter till BLT / Sydöstran ska paret haft en relation med varandra när händelsen inträffade."
 • "Enligt polisen ska mannen och offret ha en relation."
 • "Ulf och jag har en bra relation och vi kommer fortsätta ha en dialog framöver, säger Karl-Johan Lång."
 • "John Dagnevik vill inte berätta hur många målsägande det finns i fallet, eller vilken relation mannen har till målsägande."
 • "Personen kände till att det var emot boendets policy att ha en relation mellan personal och boende."
 • "Vilken relation de två inblandade ska ha till varandra är i nuläget oklart, och polisen är mycket förtegen kring ärendet."
 • "Det är cityprästen Ann-Louise Trulsson som tagit initiativ till temakvällen, där också Michael Wijks syster Camilla Olofsson för första gången själv berättar om sin relation till brodern."

Vad betyder relation inom allmänt ?

biologiskt släktskap eller social koppling mellan individer

Relaterat till relation

relation

enighet

förbindelse

skildring

Diskussion om ordet relation

relation

relations
Substantiv

Hur används ordet relation

 • "he was the hero according to his own relation"

Ordet relation har 5 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom sex
 • Inom zoologi
 • Inom film
 • Inom ALLMÄNT
kläder
sex
zoologi
film
ALLMÄNT

Vad betyder relation inom kläder ?

an abstraction belonging to or characteristic of two entities or parts together

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till relation (inom kläder)

Ordet relation inom sex

Översättningar (inom sex)

Svenska

Möjliga synonymer till relation (inom sex)

Ordet relation inom zoologi

connected by blood; family

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till relation (inom zoologi)

Möjliga synonymer till relation (inom zoologi)

Ordet relation inom film

an act of narration

Översättningar (inom film)

Synonymer till relation (inom film)

Möjliga synonymer till relation (inom film)

Ordet relation inom ALLMÄNT

(usually plural) mutual dealings or connections among persons or groups: "international relations"

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till relation (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till relation (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet relation