löptid

löptiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet löptid

 • "Efter drygt två timmars löptid hade Tove Alexandersson sprungit ifrån motståndet med 18 minuters marginal."
 • "Rumänien hade ett motsvarande avtal tidigare, som löpte ut i juni, men landets regering behövde aldrig använda krediten under det tidigare avtalets löptid."
 • "I huvudsak är det räntor med kort löptid, tremånadersräntan som höjs, plus 0,20 procentenheter till 2,09 procent."
 • "Enligt SBAB:s chefekonom Tor Borg kan man se tydliga effekter av SBAB:s kampanj från i höstas, där man lanserade en ränta på tvååriga bolån som låg under räntan på lån med tremånaders löptid."
 • "– Det är i dagsläget fortsatt höga marginaler på bolån och allra störst är de på lån med kort löptid."
 • "Vad gäller skulder vill banken kunna se bland annat samlade lån, löptid och amorterings- och räntevillkor."
 • "Reaktionen på marknaden blev ett ännu större gap mellan räntorna på grekiska statspapper och obligationer med samma löptid emitterade av Tyskland."
 • "– Om du har ett bolån på till exempel 7 miljoner kronor, och plötsligt är värdet på ditt hus bara fem miljoner, då har inte banken rätt att säga upp lånet under dess löptid."
 • "Programmet har en löptid på 18 månader och ECB kan under den tiden totalt komma att pumpa ut hisnande 1.000 miljarder euro."
 • "Det är det i särklass största företagsobligationslånet som hittills har tagits i Australien och räntorna pendlade mellan 2,85 och 3,71 procent beroende på löptid."

Ordet löptid har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom zoologi
ekonomi
zoologi

Vad betyder löptid inom ekonomi ?

Löptid är den avtalade tid som ett skuldebrev löper med givna villkor. http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ptid

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till löptid (inom ekonomi)

Ordet löptid inom zoologi

Hos hundar och katter är löptid den tid då honorna är parningsvilliga

Översättningar (inom zoologi)

Engelska
 • heat  [ zoologi ]

Möjliga synonymer till löptid (inom zoologi)

Relaterat till löptid (inom zoologi)

alstring

förbindelse

åtrå

Diskussion om ordet löptid

 • - 2011-06-22

  "Term" är gängse överästtning om vi talar om ett avtals löptid.