brunst

brunsten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till brunst

Hur används ordet brunst

 • "I viltparken finns nu mer än 300 vildsvin och det är när honorna går i brunst som galtarna ryker ihop."
 • "De äldre honorna föder nu och de yngre går i brunst, därav slagsmålen, säger Per-Arne Olsson."
 • "Men Ulf Rosander menar på att temperaturen inte påverkar älgarnas brunst."
 • "Ön utanför Eriksberg har vildsvin och kronhjortar och allmänheten kan bara besöka ön mellan mitten på juni och slutet på augusti, mellan perioderna för kalvning och brunst."
 • "– Fodret hade sämre kvalitet vilket gjorde att många älgkor inte hade tillräckligt med energi för att få lika många kalvar som normalt och även färre som kunde gå i brunst överhuvudtaget."
 • "Mellan 28 september och 9 oktober är det dock uppehåll för älgens brunst."
 • "På så sätt ska man undvika att störa älgarna i sin brunst."
 • "Vissa av korna kommer inte ens gå i brunst, säger Fredrik Jonsson."
 • "Älgjakt och brunst"
 • "Många djur går i brunst under hösten och det i kombination med att våra egna pendlingstider börjar sammanfalla med gryning och skymning gör att viltolyckorna blir fler."

Ordet brunst har 2 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom zoologi
zoologi
zoologi

Vad betyder brunst inom zoologi ?

parningsdrift

Översättningar (inom zoologi)

Engelska

Synonymer till brunst (inom zoologi)

Möjliga synonymer till brunst (inom zoologi)

Relaterat till brunst (inom zoologi)

alstring

åtrå

sexualitet

okyskhet

njutning

omåttlighet

Ordet brunst inom zoologi

must=hos elefant eller kamel

Översättningar (inom zoologi)

Diskussion om ordet brunst