fylleri

fylleriet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till fylleri

fylleri har del

Hur används ordet fylleri

  • "– Det har kommit en tre stycken ärenden där personer blivit omhändertagna på grund av fylleri."
  • "Nio personer omhändertogs för fylleri, och två greps misstänka för våld mot poliser."
  • "Mannen omhändertogs vid tvåtiden för fylleri och är också misstänkt för skadegörelse."
  • "I Kalmar län omhändertogs sju personer för fylleri under natten mot söndagen och i Blekinge sex."
  • "Deras känsla är att det varit mycket fylleri, men det har trots det inte kommit in så många anmälningar till polisen."
  • "Mannen hade tagits in för fylleri vid 21-tiden på torsdagskvällen."
  • "Utöver det har fem personer omhändertagits för fylleri runt om i länet."
  • "När polisen kom till platsen blev den misstänkte mannen som är i 20-årsåldern omhändertagen för fylleri."
  • "Ändå summerar polisen ett stillsamt evenemang, där endast två fall av fylleri finns rapporterade i nuläget."
  • "Mycket av försnacket har handlat om fylleri, ekonomiska problem och ett vikande publikintresse."

Vad betyder fylleri inom generell ?

Fylleri betecknar ett tillstånd då man uppträder offentligt när man är berusad av alkohol. Fram till 1976 var fylleri ett brott enligt Sveriges rikes lag. I dag får svensk polis omhänderta den som anträffas berusad av alkohol eller andra berusningsmedel och inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller annan. Se även LOB, Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer https://sv.wikipedia.org/wiki/Fylleri

Möjliga synonymer till fylleri

Relaterat till fylleri

dryckenskap

åtrå

glupskhet

omåttlighet

lastbarhet

Diskussion om ordet fylleri