torsk

torsken
torskar
torskarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till torsk

torsk är en/ett

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet torsk på svenska?

Obestämd singular: torsk
Bestämd singular: torsken
Obestämd plural: torskar
Bestämd plural: torskarna

Hur används ordet torsk

 • "– Jag var ute efter att hitta ett företag som handlade om lax och torsk, säger den franske köparen i rätten."
 • "Risken är att vi förlorar det här med levande kustsamhällen där du kan köpa en färsk torsk nästan direkt från havet."
 • "ICES råd gäller i första hand torsk, skarpsill, sill / strömming, rödspotta, piggvar, slätvar, skrubba och lax."
 • "Idag måste man av ekonomiska skäl ta upp en treårig nyss könsmogen torsk som egentligen borde få simma vidare, växa till sig och föröka sig, något som tar emot för fiskarna."
 • "Torsktrålen samt torsk till ett uppskattat värde av 15 000 kronor beslagtogs."
 • "Det mesta av den svenska torsken transporteras dessutom till Europa, medan svenskarna själva får nöja sig med importerad torsk i frysdisken från främst Norge."
 • "Vill man ha svensk färsk torsk över disk får man betala dyrt, trots det låga råvarupriset."
 • "I den senaste upplagan av fiskguiden från Världsnaturfonden får även garnfångad torsk i östra Östersjön kategorin ” låt bli ”."
 • "EU-kommissionens föreslår ett fiske av totalt 1 588 ton torsk i västra Östersjön och 24 927 ton i de östra delarna."
 • "I dag lossades det bara torsk vid fiskehamnen på Saltö."

Ordet torsk har 3 betydelser

 • Inom fiskar
 • Inom sex
 • Inom medicin
fiskar
sex
medicin

Vad betyder torsk inom fiskar ?

Torsk (Gadus morhua) var tidigare Nordsjöns och Östersjöns viktigaste matfisk tillsammans med sill och strömming. http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsk

Översättningar (inom fiskar)

Engelska

torsk är en/ett (inom fiskar)

Möjliga synonymer till torsk (inom fiskar)

Relaterat till torsk (inom fiskar)

förtäring

djur

Ordet torsk inom sex

En person som köper sexuella tjänster http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsk_%28sexk%C3%B6pare%29

Översättningar (inom sex)

Engelska

Synonymer till torsk (inom sex)

Möjliga synonymer till torsk (inom sex)

Relaterat till torsk (inom sex)

lastbarhet

sexualitet

Ordet torsk inom medicin

Kronisk mukokutan kandidos är namnet på kronisk beläggning av svamp i kroppen,populärt kallat torsk http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsk_%28svampinfektion%29

Översättningar (inom medicin)

Engelska

torsk är en/ett (inom medicin)

Relaterat till torsk (inom medicin)

sexualitet

ohälsa

Diskussion om ordet torsk

 • snaxon - 2009-12-17

  Slangdefinitionen av "torsk" är alldeles för smal här. en torsk är inte bara en som raggar horor i bil. "kerb-crawler" är för specifikt även om det givetvis går att anända "torsk" som översättning". En torsk är den prostituerades kund alltså den som håvas in, eller som blir av med pengarna ( sett ur den prostituerades vinkel). på engelska: "a hooked one, by a hooker or swindler" Att vara torsk på ngt = "to be hooked on smthg" betyder att man är fast på något, fixerad. ex "Jag är helt torsk på dyra väskor!" "Att torska" betyder 1.att förlora, åka dit tex i spel, ( Jag torskar aldrig i poker) 2. tappa bort ägodel, (Jag torskade min mobil i lördags) 3. eller åka fast, bli tagen, åka dit (för ett brott) (min granne sitter inne, torskade för grovt rån) eng övers.1&2= to loose 3.be (get) caught, get nailed; att ha/få "soppatorsk" betyder att ha slut på bensin, få bensinstopp dvs "att ha torsk på ngt" betyder "att ha (helt)slut på ngt" eng " be totally out of smthg

 • - 2010-06-10

  John (amerikaskt slang)

torsk

torsks
Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Svenska
 • lubb  [ fiskar ]

Synonymer till torsk (inom medicin)

Vad betyder torsk inom fiskar ?

The cusk or tusk, Brosme brosme, is a marine cod-like fish in the ling family Lotidae http://en.wikipedia.org/wiki/Cusk_%28fish%29

Möjliga synonymer till torsk

Diskussion om ordet torsk