lax

[laks]
laxen
laxar
laxarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

lax har undergrupp

Hur uttalas ordet lax?

[laks]

Hur böjs ordet lax på svenska?

Obestämd singular: lax
Bestämd singular: laxen
Obestämd plural: laxar
Bestämd plural: laxarna

Hur används ordet lax

 • "– Jag var ute efter att hitta ett företag som handlade om lax och torsk, säger den franske köparen i rätten."
 • "Totalt sålde Blekingefiskarnas centralförening över 113 ton lax till Frankrike."
 • "Den lax som analyserats består av nio kilo."
 • "ICES råd gäller i första hand torsk, skarpsill, sill / strömming, rödspotta, piggvar, slätvar, skrubba och lax."
 • "I Frankrike dit BFC har sålt 105 ton lax finns inga kostrekommendationer, vilket gör att även en rättsprocess kan inledas där."
 • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
 • "En infekterad diskussion pågår mellan yrkesfiskarna och sportfiskarna om vem som ska få fiska den lax som finns."
 • "Ska sportfisket, som är en turistmagnet för länet, prioriteras eller yrkesfisket, som medför att konsumenterna kan få lax på middagstallriken?"
 • "Den anställde var också försäljningschef och säger genom sin advokat att han inte praktiskt fört ut någon lax från Sverige och inte heller märkt några lådor, lastat eller mottagit någon betalning."
 • "Men att dioxinförgiftad lax säljs utanför Sveriges gränser är inte nytt."
 • "– Jag var ute efter att hitta ett företag som handlade om lax och torsk, säger den franske köparen i rätten."
 • "Totalt sålde Blekingefiskarnas centralförening över 113 ton lax till Frankrike."
 • "Den lax som analyserats består av nio kilo."
 • "ICES råd gäller i första hand torsk, skarpsill, sill / strömming, rödspotta, piggvar, slätvar, skrubba och lax."
 • "I Frankrike dit BFC har sålt 105 ton lax finns inga kostrekommendationer, vilket gör att även en rättsprocess kan inledas där."
 • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
 • "En infekterad diskussion pågår mellan yrkesfiskarna och sportfiskarna om vem som ska få fiska den lax som finns."
 • "Ska sportfisket, som är en turistmagnet för länet, prioriteras eller yrkesfisket, som medför att konsumenterna kan få lax på middagstallriken?"
 • "Den anställde var också försäljningschef och säger genom sin advokat att han inte praktiskt fört ut någon lax från Sverige och inte heller märkt några lådor, lastat eller mottagit någon betalning."
 • "Men att dioxinförgiftad lax säljs utanför Sveriges gränser är inte nytt."

Vad betyder lax inom fiskar ?

''Salmo salar''; större, avlång, vandrande fisk med skärt, mört och fett kött ; kött eller produkt av samma fisk, ''laxfilé, laxpudding, grillad lax, rökt lax''; även om liknande fiskar av andra arter, särskilt i sammansättningar ''laxöring, regnbågslax''

Möjliga synonymer till lax

Relaterat till lax

förtäring

djur

Diskussion om ordet lax

lax

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet lax

 • "took his lax hand in hers"
 • "procedures are lax and discipline is weak"
 • "such lax and slipshod ways are no longer acceptable"
 • "lax in attending classes"
 • "a lax rope"

Ordet lax har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet lax inom generell

lacking in rigor or strictness

(phonetics) pronounced with muscles relatively relaxed (e.g., the vowel sound in `bet')

not taut or rigid; not stretched or held tight

emptying easily or excessively

Synonymer till lax (inom generell)

Uttryck till lax (inom generell)

Ord i uttryck för lax (inom generell)

lax är en/ett (inom generell)

Diskussion om ordet lax