hummer

hummern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder hummer inom zoologi ?

Fotograf: Wikipedia
en familj tiofotade kräftdjur, som beskrevs av James Dwight Dana 1852 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hummer

Möjliga synonymer till hummer

Relaterat till hummer

djur

förtäring

rödhet

hummer

hummers
Substantiv

Översättningar

Ordet hummer har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
fåglar
vardagligt
generell

Ordet hummer inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till hummer (inom fåglar)

Ordet hummer inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hummer (inom vardagligt)

Ordet hummer inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till hummer (inom generell)