luftrörskatarr

luftrörskatarren

(-)(-)
Substantiv
medicin

Synonymer