blodskam

blodskammen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till blodskam

Vad betyder blodskam inom generell ?

Incest (av lat. incestus, från in och castus, "obefläckad, kysk") eller med en äldre juridisk term blodskam, betecknar sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband, det vill säga är biologiskt nära släkt, som en förälder och ett barn, eller syskon. http://sv.wikipedia.org/wiki/Incest

Möjliga synonymer till blodskam

Diskussion om ordet blodskam