knot

knoten
knotar
knotarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet knot på svenska?

Obestämd singular: knot
Bestämd singular: knoten
Obestämd plural: knotar
Bestämd plural: knotarna

Hur används ordet knot

 • "Det kanske de gör, men inte utan knot."
 • "Men inte utan knot."
 • "Elevernas protest avlöpte utan större bråk och när polisen dök upp avlägsnade sig alla utan knot."
 • "Köksmästare Matan, tar sig an ännu en skum fisk för första gången – knot."
 • "Lubb, kvabbso eller knot – vad är det tänker du kanske."
 • "Den fjärde etappen från Sanya, Kina, till Auckland, Nya Zeeland, ska starta på söndag men prognoser om vågor på upp till 10 meter och vindar på 50 knot har gjort att etappstarten kan skjutas upp till på onsdag."
 • "- Klubbarna har accepterat det utan störr knot."

Vad betyder knot inom fiskar ?

fiskart "Eutrigla gurnardus" inom familjen knotfiskar "Triglidae"

Översättningar

Engelska

Synonymer till knot

Relaterat till knot

djur

knot

knotet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet knot

 • "Det kanske de gör, men inte utan knot."
 • "Men inte utan knot."
 • "Elevernas protest avlöpte utan större bråk och när polisen dök upp avlägsnade sig alla utan knot."
 • "Köksmästare Matan, tar sig an ännu en skum fisk för första gången – knot."
 • "Lubb, kvabbso eller knot – vad är det tänker du kanske."
 • "Den fjärde etappen från Sanya, Kina, till Auckland, Nya Zeeland, ska starta på söndag men prognoser om vågor på upp till 10 meter och vindar på 50 knot har gjort att etappstarten kan skjutas upp till på onsdag."
 • "- Klubbarna har accepterat det utan störr knot."

Vad betyder knot inom juridik ?

fiskart "Eutrigla gurnardus" inom familjen knotfiskar "Triglidae"

Översättningar

Synonymer till knot

Möjliga synonymer till knot

Relaterat till knot

missbelåtenhet

ovillighet

klagan

grämelse

knot

knot
knotted
knotted
Verb

Översättningar

Ordet knot har 4 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
kläder
generell
generell
generell

Ordet knot inom kläder

Översättningar

Synonymer till knot

Möjliga synonymer till knot

Ordet knot inom generell

make into knots; make knots out of

Ordet knot inom generell

tie or fasten into a knot

Ordet knot inom generell

Synonymer till knot

knot

knots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet knot

 • "a small knot of women listened to his sermon"
 • "the saw buckled when it hit a knot"
 • "his stomach was in knots"
 • "their muscles stood out in knots"

Ordet knot har 9 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom snickeri
 • Inom fåglar
geologi
sjöfart
generell
generell
generell
generell
data
snickeri
fåglar

Ordet knot inom geologi

Översättningar

Möjliga synonymer till knot

Ordet knot inom sjöfart

sjömil, dvs 1852 meter i timmen

Översättningar

Svenska
 • knop  [ sjöfart ]

Ordet knot inom generell

a tight cluster of people or things

Ordet knot inom generell

any of various fastenings formed by looping and tying a rope (or cord) upon itself or to another rope or to another object

Ordet knot inom generell

a hard cross-grained round piece of wood in a board where a branch emerged

Ordet knot inom generell

something twisted and tight and swollen

Synonymer till knot

Ordet knot inom data

Synonymer till knot

Möjliga synonymer till knot

Ordet knot inom snickeri

Synonymer till knot

Ordet knot inom fåglar

sandpiper that breeds in the arctic and winters in the S hemisphere

Möjliga synonymer till knot