knot

knoten
knotar
knotarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till knot

Hur böjs ordet knot på svenska?

Obestämd singular: knot
Bestämd singular: knoten
Obestämd plural: knotar
Bestämd plural: knotarna

Hur används ordet knot

 • "Det kanske de gör, men inte utan knot."
 • "Men inte utan knot."
 • "Elevernas protest avlöpte utan större bråk och när polisen dök upp avlägsnade sig alla utan knot."
 • "Köksmästare Matan, tar sig an ännu en skum fisk för första gången – knot."
 • "Lubb, kvabbso eller knot – vad är det tänker du kanske."
 • "Den fjärde etappen från Sanya, Kina, till Auckland, Nya Zeeland, ska starta på söndag men prognoser om vågor på upp till 10 meter och vindar på 50 knot har gjort att etappstarten kan skjutas upp till på onsdag."
 • "- Klubbarna har accepterat det utan störr knot."

Vad betyder knot inom fiskar ?

fiskart "Eutrigla gurnardus" inom familjen knotfiskar "Triglidae"

Relaterat till knot

djur

Diskussion om ordet knot

knot

knotet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet knot

 • "Det kanske de gör, men inte utan knot."
 • "Men inte utan knot."
 • "Elevernas protest avlöpte utan större bråk och när polisen dök upp avlägsnade sig alla utan knot."
 • "Köksmästare Matan, tar sig an ännu en skum fisk för första gången – knot."
 • "Lubb, kvabbso eller knot – vad är det tänker du kanske."
 • "Den fjärde etappen från Sanya, Kina, till Auckland, Nya Zeeland, ska starta på söndag men prognoser om vågor på upp till 10 meter och vindar på 50 knot har gjort att etappstarten kan skjutas upp till på onsdag."
 • "- Klubbarna har accepterat det utan störr knot."

Vad betyder knot inom juridik ?

fiskart "Eutrigla gurnardus" inom familjen knotfiskar "Triglidae"

Relaterat till knot

missbelåtenhet

ovillighet

klagan

grämelse

Diskussion om ordet knot

knot

knot
knotted
knotted
Verb

Översättningar

Ordet knot har 2 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom generell
kläder
generell

Ordet knot inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till knot (inom kläder)

Ordet knot inom generell

make into knots; make knots out of

tie or fasten into a knot

(inom generell)

Diskussion om ordet knot

knot

knots
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till knot (inom generell)

Hur används ordet knot

 • "a small knot of women listened to his sermon"
 • "the saw buckled when it hit a knot"
 • "their muscles stood out in knots"
 • "his stomach was in knots"

Ordet knot har 6 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom snickeri
 • Inom fåglar
geologi
sjöfart
generell
data
snickeri
fåglar

Ordet knot inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Ordet knot inom sjöfart

sjömil, dvs 1852 meter i timmen

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
 • knop  [ sjöfart ]

Ordet knot inom generell

a tight cluster of people or things

any of various fastenings formed by looping and tying a rope (or cord) upon itself or to another rope or to another object

a hard cross-grained round piece of wood in a board where a branch emerged

something twisted and tight and swollen

(inom generell)

Ordet knot inom data

Synonymer till knot (inom data)

Möjliga synonymer till knot (inom data)

Ordet knot inom snickeri

Synonymer till knot (inom snickeri)

Ordet knot inom fåglar

sandpiper that breeds in the arctic and winters in the S hemisphere

Möjliga synonymer till knot (inom fåglar)

Diskussion om ordet knot