lamentation

lamentationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till lamentation

Vad betyder lamentation inom allmänt ?

Fotograf: Wikipedia
klagan

lamentation

lamentations
Substantiv

Möjliga synonymer till lamentation