litania

litanian
litanior
litaniorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till litania

Hur böjs ordet litania på svenska?

Obestämd singular: litania
Bestämd singular: litanian
Obestämd plural: litanior
Bestämd plural: litaniorna

Ordet litania har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom bildligt
religion
bildligt

Vad betyder litania inom religion ?

Ett slags bön som förekommer i den kristna liturgin

Översättningar (inom religion)

Relaterat till litania (inom religion)

gudstjänst

gudstjänst

begäran

Ordet litania inom bildligt

Klagomål över något, entonigt upprepande som en präst i en högmässa.

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till litania (inom bildligt)

Diskussion om ordet litania

  • Knutars - 2011-06-29

    En litania är en föredragning om en idé man själv tror på.