ansökan

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet ansökan

 • "Vi tar inga beslut i ansökan, utan verkställer bara."
 • "Den det berör är förmodligen så dålig att ansökan är gjord av någon annan person."
 • "Göteborg har aldrig uppfyllt den snart 20-åriga lagen om att kommunen ska erbjuda barn förskoleplats inom fyra månader efter ansökan."
 • "De är kostnadsfria, men kräver ansökan via antagning.se eller personligt brev till folkhögskolorna."
 • "Göteborgs kommun beviljade lokal- bidrag förra året men sa i december nej till en ansökan om bidrag för att renovera föreningens lokaler."
 • "Men remissgranskningen påvisade många brister och under hösten har Strålskyddsmyndigheten och Kärn­avfallsrådet preciserat vilka kompletteringar som behövs för att SKB:s ansökan ska duga som beslutsunderlag."
 • "I dag måste de skicka in en ansökan till länsstyrelsen och avvakta tillstånd."
 • "Låt därtill arbetsgivaren till lämplig myndighet deponera åtminstone tre månadslöner för varje ansökan."
 • "– Jag vet själv hur det känns när man sitter och jobbar hårt med ett cv och en ansökan och sen ändå inte får jobbet för att man inte hade tur i lottningen, säger Robin Andersson."
 • "Eftersom det gått mindre än ett år sedan mannen försvann, avslår de ansökan."
 • "– Vi har inte tagit ställning till vindkraft generellt i området eller generellt stora vindkraftsparker utan bara en specifik ansökan och provat mot den verksamheten som finns där idag och kommit fram till att de inte går att kombinera, säger miljöministern Karolina Skog ( MP )."
 • "Ett officiellt namn hade underlättat både orientering och kommunikation, skriver de i sin ansökan."
 • "Bolaget har lämnat in en ansökan om tillstånd för stödboende för fyra lägenheter i Karlskrona för ungdomar från 16 till 20 år men ansökan är inte färdigbehandlad."
 • "Bolaget har lämnat in en ansökan om tillstånd för stödboende för fyra lägenheter i Karlskrona för ungdomar från 16 till 20 år men ansökan är inte färdigbehandlad."
 • "I sin ansökan skriver hamn- och byalaget att badplatsen kan komma att besökas av tiotusentals turister som årligen kommer till Hanö."
 • "– Vi har inte tagit ställning till vindkraft generellt i området eller generellt stora vindkraftsparker utan bara en specifik ansökan och provat mot den verksamheten som finns där idag och kommit fram till att de inte går att kombinera, säger miljöministern Karolina Skog ( MP )."
 • "I fredags skickades en ansökan till Förvaltningsrätten om omedelbart omhändertagande av den misstänkte med stöd av LVU, Lagen om vård av unga."
 • "Det är helheten vi måste ta ställning till när vi värderar en ansökan och utnyttjandet av svenska hamnar."
 • "Alla partier, utom moderaterna, var överens om att avslå ansökan."

Vad betyder ansökan inom generell ?

sökande /efter/

Möjliga synonymer till ansökan

Diskussion om ordet ansökan

ansökan

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet ansökan

 • "Eftersom det gått mindre än ett år sedan mannen försvann, avslår de ansökan."
 • "– Vi har inte tagit ställning till vindkraft generellt i området eller generellt stora vindkraftsparker utan bara en specifik ansökan och provat mot den verksamheten som finns där idag och kommit fram till att de inte går att kombinera, säger miljöministern Karolina Skog ( MP )."
 • "Ett officiellt namn hade underlättat både orientering och kommunikation, skriver de i sin ansökan."
 • "Bolaget har lämnat in en ansökan om tillstånd för stödboende för fyra lägenheter i Karlskrona för ungdomar från 16 till 20 år men ansökan är inte färdigbehandlad."
 • "Bolaget har lämnat in en ansökan om tillstånd för stödboende för fyra lägenheter i Karlskrona för ungdomar från 16 till 20 år men ansökan är inte färdigbehandlad."
 • "I sin ansökan skriver hamn- och byalaget att badplatsen kan komma att besökas av tiotusentals turister som årligen kommer till Hanö."
 • "– Vi har inte tagit ställning till vindkraft generellt i området eller generellt stora vindkraftsparker utan bara en specifik ansökan och provat mot den verksamheten som finns där idag och kommit fram till att de inte går att kombinera, säger miljöministern Karolina Skog ( MP )."
 • "I fredags skickades en ansökan till Förvaltningsrätten om omedelbart omhändertagande av den misstänkte med stöd av LVU, Lagen om vård av unga."
 • "Det är helheten vi måste ta ställning till när vi värderar en ansökan och utnyttjandet av svenska hamnar."
 • "Alla partier, utom moderaterna, var överens om att avslå ansökan."

Diskussion om ordet ansökan