inlaga

inlagan
inlagor
inlagorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till inlaga

Hur böjs ordet inlaga på svenska?

Obestämd singular: inlaga
Bestämd singular: inlagan
Obestämd plural: inlagor
Bestämd plural: inlagorna

Hur används ordet inlaga

 • "29-åringens tidigare försvarsadvokat Lars Engstrand har självmant valt att lämna sitt uppdrag, då det har ” uppkommit en potentiell intressekonflikt ” enligt hans inlaga till Blekinge tingsrätt."
 • "Förra lördagen stängdes avdelningen sedan ett 20-tal anställda och cirka 10 inlaga patienter insjuknat i vinterkräksjukan."
 • "Advokaten påpekar bland annat i sin inlaga att den dömde ” har medverkat i förundersökningen på sätt att utredningen kunnat slutföras skyndsamt ”."
 • "Vårdcentralen i Lima var en del i dalalandstingets sparpaket, men nu har Lima Besparingsskog tagit reda på att landstinget har hyrt lokalerna till 2021 och hävdar i en inlaga till länsrätten att det inte alls blir någon besparing att stänga vårdcentralen."
 • "– Vi har vetat att de jobbat på en inlaga så det här kom inte som någon överraskning men vi konstaterar att de åtminstone inledningsvis inte kommer med något nytt."
 • "Åklagaren håller i sin inlaga med tingsrätten om att Flink skött sig exemplariskt i fängelset, att han arbetar för att anpassa sig och att det inte finns någon risk för att han återfaller i brott."
 • "Förvaltarna försvarar i sin inlaga till tingsrätten sina arvoden med att förvaltningen ställt ” extraordinära krav ” och krävt stora personella resurser parat med ” affärssinne, diplomati och engagemang ”."
 • "Skillnaderna i avgifter ligger runt en procentenhet och i en inlaga till Allmänna reklamationsnämnden ( ARN ) kräver nu Aktiespararna att fondbolaget betalar tillbaka mellanskillnaden."
 • "Av utredningen i ärendet framgår att en advokat anmälde jäv mot en rådman i en inlaga som korn in till tingsrätten den 6 december 2016."
 • "I en inlaga till mark- och miljödomstolen kräver Länsstyrelsen att bolagets ansökan om nytt miljötillstånd ska avvisas."

Ordet inlaga har 4 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom tobaksrökning
juridik
ekonomi
generell
tobaksrökning

Vad betyder inlaga inom juridik ?

En skrivelse, vanligen till domstol

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till inlaga (inom juridik)

Möjliga synonymer till inlaga (inom juridik)

Ordet inlaga inom ekonomi

En besvärsskrivelse till myndighet

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till inlaga (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till inlaga (inom ekonomi)

Relaterat till inlaga (inom ekonomi)

olycka

Ordet inlaga inom generell

Något som läggs in i en tidning (tidningsbilaga; kan ha redaktionellt innehåll eller reklambroschyr)

Översättningar (inom generell)

Synonymer till inlaga (inom generell)

Ordet inlaga inom tobaksrökning

Invirade tobaksblad i cigarr

Översättningar (inom tobaksrökning)

Synonymer till inlaga (inom tobaksrökning)

Diskussion om ordet inlaga