betänkande

betänkandet
betänkanden
betänkandena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till betänkande

Hur böjs ordet betänkande på svenska?

Obestämd singular: betänkande
Bestämd singular: betänkandet
Obestämd plural: betänkanden
Bestämd plural: betänkandena

Hur används ordet betänkande

 • "Beslutet togs i försvarsutskottet och regeringen ska enligt ett betänkande både klargöra och utöka försvarets musikkårers uppdrag."
 • "Det skriver Naturvårdsverket i sitt remissvar på rovdjursutredningens betänkande."
 • "I januari presenterade hon sitt betänkande för regeringen."
 • "– Jag kan inte gå in på vilka av förslagen som regeringen kommer gå vidare med ännu, men jag kan konstatera att de belyser just denna frågeställning i sitt betänkande."
 • "Men det som hänt sedan dess är att riksdagens demokratiutredning i januari i år lade fram ett betänkande som går ut på att kommuner kan få sänka rösträttsåldern som en försöksverksamhet de kommande två valen – 2018 och 2022."
 • "Regeringen vill snabba på utbyggnaden och i förra veckan kom ett betänkande som på sikt kan innebära att stora vindkraftsprojekt i gelsbygsområden enbart ska prövas av länsstyrelsen enligt miljöbalken."
 • "Allt enligt ett betänkande från miljödepartementet."
 • "I slutet av juni väntas utredningen lägga fram ett betänkande."
 • "Vi har nu tagit fram ett betänkande som parlamentet ska ta ställning till i mars."
 • "På torsdagen justerar riksdagens finansutskott sitt betänkande om regeringens proposition till nytt regelverk vid offentlig upphandling."
 • "Beslutet togs i försvarsutskottet och regeringen ska enligt ett betänkande både klargöra och utöka försvarets musikkårers uppdrag."
 • "Det skriver Naturvårdsverket i sitt remissvar på rovdjursutredningens betänkande."
 • "I januari presenterade hon sitt betänkande för regeringen."
 • "– Jag kan inte gå in på vilka av förslagen som regeringen kommer gå vidare med ännu, men jag kan konstatera att de belyser just denna frågeställning i sitt betänkande."
 • "Men det som hänt sedan dess är att riksdagens demokratiutredning i januari i år lade fram ett betänkande som går ut på att kommuner kan få sänka rösträttsåldern som en försöksverksamhet de kommande två valen – 2018 och 2022."
 • "Regeringen vill snabba på utbyggnaden och i förra veckan kom ett betänkande som på sikt kan innebära att stora vindkraftsprojekt i gelsbygsområden enbart ska prövas av länsstyrelsen enligt miljöbalken."
 • "Allt enligt ett betänkande från miljödepartementet."
 • "I slutet av juni väntas utredningen lägga fram ett betänkande."
 • "Vi har nu tagit fram ett betänkande som parlamentet ska ta ställning till i mars."
 • "På torsdagen justerar riksdagens finansutskott sitt betänkande om regeringens proposition till nytt regelverk vid offentlig upphandling."

Ordet betänkande har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom politik
allmänt
politik

Ordet betänkande inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till betänkande (inom allmänt)

Möjliga synonymer till betänkande (inom allmänt)

Relaterat till betänkande (inom allmänt)

omdöme

särskiljning

Ordet betänkande inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till betänkande (inom politik)

Möjliga synonymer till betänkande (inom politik)

betänka

betänker
betänkte
betänkt
Verb

Översättningar (inom politik)

Synonymer till betänka (inom politik)

Hur böjs ordet betänka på svenska?

Presens: betänker
Preteritum: betänkte
Supinum: betänkt

Hur används ordet betänka

 • "– Bristerna i rapporten är i en sådan omfattning att man borde betänka sin egen roll, säger Ann-Louise Trulsson, präst i stadsförsamlingen."
 • "– Man måste betänka att de siffror vi fått fram troligen är minimisiffror."
 • "– Man måste betänka att det här är betydligt kostsammare än vår första beräkning, eftersom det är så många fler som omfattas än vad vi kunde förutse, säger statsministern till tidningen."
 • "De som bor i Indien förbrukar bara ett halvt jordklot, men där måste vi betänka att halva Indiens befolkning lever i fattigdom."
 • "Man kan också betänka att sommartiden faktiskt pågått i sju månader."
 • "Dessutom bör man betänka att jordbruksarealerna har minskat från i fjol."
 • "Liberala Göteborgs-posten uppmanar Borg att se glaset som halvfullt i stället för halvtomt och skriver ” Vikten av soliditet får inte underskattas men Borg bör också betänka att angelägna reformer kan frysa inne om regeringen väntar lite för länge ”."
 • "Det hjälpte inte att flera ombud, bland annat Kent Persson från Örebro län, uppmanade stämman att betänka vad det betyder för partiets jämställdhetsprofil om den inte vågade fatta ett sådant beslut."
 • "Nästan lika många skadas på cykel, men då ska man betänka att långt fler cyklar än kör moped."
 • "Sedan finns ju en dimension till att betänka."

Vad betyder betänka inom fysik ?

begrunda, grundligt överväga

Relaterat till betänka

omdöme

varning

omsorg

uppmärksamhet

eftertanke