avräkning

avräkningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet avräkning

 • "Om Michael Wolf får ett nytt jobb görs en avräkning på lön och avgångsvederlag, uppger Swedbank."
 • "Hon missade att ansöka om steglös avräkning."
 • "Hon har nämligen missat att ansöka om så kallad steglös avräkning innan hon gick upp i tid."
 • "Bland annat blev det sju miljoner plus vid avräkning på skatteintäkter i december samt att låg ränta och byggbonus är andra faktorer som gått bättre än väntat."
 • "Förvaltningsrätten i Malmö gav Skatteverket rätt, men tennisspelaren överklagade och fick till slut rätt i kammarrätten som beviljade avdrag för 136 4466 kronor, samt avräkning med 85 783 kronor."
 • "Inte heller har mannen ansökt om steglöst avräkning, vilket man kan göra när man är sjukpensionär."
 • "De invandrare som jobbat mindre än 40 år i Sverige får en avräkning av pensionen."
 • "” LO vill tyvärr inte följa den tecknade pensionsöverenskommelsen om avräkning på kostnaden för införande av avtalspension som har ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO."
 • "– Jag kommenterar det bara som så att jag har haft en del inkomster som har skett med avräkning."
 • "Varför har du inte gjort någon avräkning när du haft så goda inkomster i ditt bolag?"

Möjliga synonymer till avräkning

Relaterat till avräkning

rabatt

uteslutning

förlust

fråndragning

omdöme

Diskussion om ordet avräkning

 • - 2008-12-22

  Förslag till ändring/tillägg av ordets avräkning översättning. Förslaget är: Settlement

 • - 2010-04-27

  clearing