tilldelning

tilldelningen
tilldelningar
tilldelningarna
Substantiv [n]

Synonymer till tilldelning

Hur böjs ordet tilldelning på svenska?

Obestämd singular: tilldelning
Bestämd singular: tilldelningen
Obestämd plural: tilldelningar
Bestämd plural: tilldelningarna

Hur används ordet tilldelning

 • "* Svårigheter för lokala trålfiskare att få tillräcklig tilldelning från den regionala sill- och skarpsillkvoten."
 • "Vi har låg tilldelning av vaccin och vi kan inte spara doser hur länge som helst, säger Henrik Magnell."
 • "– Vi har tidigare haft en ganska skral tilldelning."
 • "Och det kan leda till ytterligare tilldelning."
 • "Störst tilldelning i landet har Gävleborg fått, där får 60 sälar skjutas."
 • "I nästa tilldelning av poliser till Dalarna så kommer jag att begära fler resurser till polisområde Mora."
 • "Därmed återstår 20 björnar av den tilldelning som Dalajägarna fått av Naturvårdsverket."
 • "Länsstyrelsen Dalarna föreslår i ett yttrande till Naturvårdsverket en tilldelning på 35 björnar till skyddsjakten i år, samt att denna nivå bör bibehållas under några år för att kunna avläsa jaktens effekter på björnstammen."
 • "Dalarna får i år en tilldelning på 35 björnar och Gävleborg 30 björnar."
 • "Beslut om tilldelning av björn kommer att tas av Naturvårdsverket."
 • "* Svårigheter för lokala trålfiskare att få tillräcklig tilldelning från den regionala sill- och skarpsillkvoten."
 • "Vi har låg tilldelning av vaccin och vi kan inte spara doser hur länge som helst, säger Henrik Magnell."
 • "– Vi har tidigare haft en ganska skral tilldelning."
 • "Och det kan leda till ytterligare tilldelning."
 • "Störst tilldelning i landet har Gävleborg fått, där får 60 sälar skjutas."
 • "I nästa tilldelning av poliser till Dalarna så kommer jag att begära fler resurser till polisområde Mora."
 • "Därmed återstår 20 björnar av den tilldelning som Dalajägarna fått av Naturvårdsverket."
 • "Länsstyrelsen Dalarna föreslår i ett yttrande till Naturvårdsverket en tilldelning på 35 björnar till skyddsjakten i år, samt att denna nivå bör bibehållas under några år för att kunna avläsa jaktens effekter på björnstammen."
 • "Dalarna får i år en tilldelning på 35 björnar och Gävleborg 30 björnar."
 • "Beslut om tilldelning av björn kommer att tas av Naturvårdsverket."

Ordet tilldelning har 2 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom generell
matematik
generell

Ordet tilldelning inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till tilldelning (inom matematik)

Möjliga synonymer till tilldelning (inom matematik)

Relaterat till tilldelning (inom matematik)

bortgivande

omdöme

omfattning

Ordet tilldelning inom generell

av t.ex. medicin

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet tilldelning