portion

portionen
portioner
portionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet portion på svenska?

Obestämd singular: portion
Bestämd singular: portionen
Obestämd plural: portioner
Bestämd plural: portionerna

Hur används ordet portion

 • "Måltidsvännen kommer få sin portion mat betald av kommunen."
 • "Exempelvis är maten gratis i Ronneby, i Hässleholm kostar den tio kronor och i Karlshamn kostar varje portion 22 kronor och 50 öre."
 • "Mer än var tionde portion serveras aldrig."
 • "– En åtgärd vi ska ta är att informera eleverna om hur mycket en portion egentligen är."
 • "Ivan Todorov tog bort erbjudandet och valde istället att sänka priset för alla som vill äta en mindre portion på hans restaurang i Olofström."
 • "Den som vill äta en mindre portion ska få betala mindre oavsett kön, sexuell läggning och etnicitet, säger Ivan Todorov."
 • "Pjäsen en dråplig berättelse med stor portion galghumor som väver ihop storpolitik med vardagsliv i en brutal tid epok av sveriges historia."
 • "Omkring 250 mål blir det som kommer att serveras och kostnaden beräknas till cirka 100 kronor per portion."
 • "150 gram kött eller fisk, 150 gram kolhydrater är lagom i en portion."
 • "– Det här slukar en stor portion av resurser för vår del."

Ordet portion har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom bildligt
allmänt
bildligt

Vad betyder portion inom allmänt ?

mindre del av någonting, ofta om någonting som är anpassad|anpassat i storlek för ett visst ändamål

Översättningar

Synonymer till portion

Möjliga synonymer till portion

Ordet portion inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till portion

portion

portions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet portion

 • "The cake was cut into five portions"
 • "I accept my portion of the blame"
 • "A portion of the day is devoted to physical exercise"
 • "success that was her portion"
 • "his portion was larger than hers"
 • "I read a portion of the manuscript"

Ordet portion har 3 betydelser

 • Inom film
 • Inom musik
 • Inom bildligt
film
musik
bildligt

Vad betyder portion inom film ?

an often limited part of a whole

Översättningar

Svenska

Synonymer till portion

Möjliga synonymer till portion

Ordet portion inom musik

an individual's part or share of something

Översättningar

Synonymer till portion

Möjliga synonymer till portion

Ordet portion inom bildligt

an individual's lot, fate, or fortune

Översättningar

Synonymer till portion

Möjliga synonymer till portion

portion

portion
portioned
portioned
Verb

Översättningar