doom

doom
doomed
doomed
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet doom har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom musik
bildligt
musik

Ordet doom inom bildligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till doom

Möjliga synonymer till doom

Ordet doom inom musik

Översättningar

Synonymer till doom

Möjliga synonymer till doom

doom

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet doom

  • "everyone was aware of the approaching doom but was helpless to avoid it"

Vad betyder doom inom bildligt ?

an unpleasant or disastrous destiny

Översättningar

Synonymer till doom

Möjliga synonymer till doom