destruction

destructions
Substantiv

Översättningar

Ordet destruction har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom fysik
  • Inom generell
  • Inom litteratur
bildligt
fysik
generell
litteratur

Ordet destruction inom bildligt

Översättningar

Synonymer till destruction

Möjliga synonymer till destruction

Ordet destruction inom fysik

termination by an act of destruction

Översättningar

Möjliga synonymer till destruction

Ordet destruction inom generell

an event that destroys something

Översättningar

Synonymer till destruction

Möjliga synonymer till destruction

Ordet destruction inom litteratur

Översättningar

Synonymer till destruction

Möjliga synonymer till destruction