fall

fallet
fall
fallen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet fall på svenska?

Obestämd singular: fall
Bestämd singular: fallet
Obestämd plural: fall
Bestämd plural: fallen

Hur används ordet fall

 • "Att bevilja ett undantag i det här fallet skulle skapa en överdriven påfrestning"
 • "Ett DNA-test i hans fall visade sig oanvändbart"
 • "Rättstjänaren i fallet kommer att vara i rätten"
 • "Ett studium av ett extremt fall"
 • "Hur som helst är jag glad att DVD-skivorna kommit ut"
 • "Vad fallet än kan vara"
 • "Så är helt enkelt inte fallet"
 • "Totalt har 28 varvsarbetare drabbats och undersökningen visar ingen avmattning i antalet fall."
 • "Något som inte är vanligt utan endast inträffar vid extrema fall."
 • "Åklagaren har därför yrkat på att mannen ska dömas till ett års fängelse och utvisning på livstid och har utgått från liknande tidigare fall i Tyskland och Finland."
 • "– Det är viktigt att skilja på att det gäller själva upptäckten och inte behandlingen vi gör i sjukvården och i detta fall handlar det dels hur medvetna invånarna är är och dels på när man skickar remiss från primärvården, säger Lars Almroth."
 • "– Det har varit en del men i de flesta fall så räcker det om vi ställer dit en pump så klarar sig fastighetsägaren, säger Christer Lindau, vakthavande befäl vid Räddningstjänsten."
 • "Än i alla fall, säger Stefan Dalberg."
 • "Nu är jag mer vaksam och tar i alla fall klocka, väska och plånbok med mig när jag lämnar omklädningsrummet."
 • "I vanliga fall är de 22 barn på syskonavdelningarna och på grund av bristen på förskoleplatser kommer grupperna under våren bli ännu större."
 • "– Nej, det är det inte och det här är en lång process i så fall."
 • "De studenter som tas in till hösten kommer i så fall att gå färdig sin utbildning i Karlshamm."

Ordet fall har 6 betydelser

 • Inom sport
 • Inom vardagligt
 • Inom sjöfart
 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom arkitektur
sport
vardagligt
sjöfart
sport
generell
arkitektur

Vad betyder fall inom sport ?

neråtriktad rörelse orsakad av gravitationen som den enda eller dominanta kraften; det att (okontrollerat / fritt i luften) röra sig nedåt; det att falla eller ramla

Översättningar

Engelska
 • case  [ juridik ]

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

Relaterat till fall

misslyckande

olycka

omvälvning

nedstörtning

underkastelse

förstörelse

obehag

tillstånd

omständighet

Ordet fall inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom sjöfart

Översättningar

Engelska

Synonymer till fall

Ordet fall inom sport

från surfingbräda

Översättningar

Ordet fall inom generell

Översättningar

Synonymer till fall

Ordet fall inom arkitektur

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

falla

faller
föll
fallit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet falla på svenska?

Presens: faller
Preteritum: föll
Supinum: fallit

Hur används ordet falla

 • "Idag skulle domen falla mot den 24-årige man som poserat tillsammans med skändade kroppar i Irak förra året."
 • "HIF låg aldrig under i matchen, men lyckades trots det falla på mållinjen."
 • "– Det är den 25:e kulturnatten i ordningen och jag är väldigt nöjd med årets program som jag hoppas ska falla både unga och äldre i smaken, säger kommunens kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist."
 • "Ronneby kommun motiverade nedsågningen med att lindarna var en fara för allmänheten, då de var murkna och riskerade att falla på människor."
 • "Trafikverket rekommenderar att hålla sig till de större vägarna, på grund av risken med träd som kan falla över vägen."
 • "Maria Persson som är sjukgymnast har idag stått på sjukhuset i Karlskrona och informerat om vad man kan göra för att minska risken att falla."
 • "På mindre vägar är det större risk att träd kan falla ner och begränsa framkomligheten, fortsätter Bengt Olsson."
 • "– Jag kan hålla med om att kvalitetsnivån har varierat, men även om jag är själv är en yrkesverksam konstnär som jobbat häcken av mig för att komma dit jag är skulle det aldrig falla mig in att peka finger på någon av mina kollegor och säga att ” du eller du håller inte måttet ”."
 • "– Vi förtydligar nu vår inbjudan till Annika Stenberg, och skulle det inte falla i god jord så får vi gå upp ett steg och då är det rikspolischefen vi får bjuda in till en träff, säger Roger Fredriksson ( M )."
 • "Karlskrona kommun har spärrat av parken på grund av risk för att träd ska falla ned under stormen."
 • "Idag skulle domen falla mot den 24-årige man som poserat tillsammans med skändade kroppar i Irak förra året."
 • "HIF låg aldrig under i matchen, men lyckades trots det falla på mållinjen."
 • "– Det är den 25:e kulturnatten i ordningen och jag är väldigt nöjd med årets program som jag hoppas ska falla både unga och äldre i smaken, säger kommunens kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist."
 • "Ronneby kommun motiverade nedsågningen med att lindarna var en fara för allmänheten, då de var murkna och riskerade att falla på människor."
 • "Trafikverket rekommenderar att hålla sig till de större vägarna, på grund av risken med träd som kan falla över vägen."
 • "Maria Persson som är sjukgymnast har idag stått på sjukhuset i Karlskrona och informerat om vad man kan göra för att minska risken att falla."
 • "På mindre vägar är det större risk att träd kan falla ner och begränsa framkomligheten, fortsätter Bengt Olsson."
 • "– Jag kan hålla med om att kvalitetsnivån har varierat, men även om jag är själv är en yrkesverksam konstnär som jobbat häcken av mig för att komma dit jag är skulle det aldrig falla mig in att peka finger på någon av mina kollegor och säga att ” du eller du håller inte måttet ”."
 • "– Vi förtydligar nu vår inbjudan till Annika Stenberg, och skulle det inte falla i god jord så får vi gå upp ett steg och då är det rikspolischefen vi får bjuda in till en träff, säger Roger Fredriksson ( M )."
 • "Karlskrona kommun har spärrat av parken på grund av risk för att träd ska falla ned under stormen."

Vad betyder falla inom ekonomi ?

Fotograf: Wikipedia
okontrollerat röra sig mot en himlakropps yta; okontrollerat röra sig i ett gravitationsfält

Översättningar

Synonymer till falla

Möjliga synonymer till falla

Relaterat till falla

riktning

rabatt

övergång

förstörelse

misslyckande

obehag

nedstörtning

pris

oriktighet

nedtryckning

sänkning

nedgång

fall

falls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet fall

 • "We climbed the fall"
 • "they finished before the fall of night"
 • "in the fall of 1973"
 • "women have been blamed ever since the Fall"
 • "the rise and fall of the tides"
 • "the fall of the House of Hapsburg"

Ordet fall har 14 betydelser

 • Inom amerikansk engelska, meteorologi, årstider
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom medicin
 • Inom lingvistik
 • Inom mat
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
 • Inom meteorologi
 • Inom bildligt
 • Inom geografi
 • Inom musik
 • Inom kläder
amerikansk engelska, meteorologi, årstider
ALLMÄNT
medicin
lingvistik
mat
vardagligt
generell
generell
ålderdomlig
meteorologi
bildligt
geografi
musik
kläder

Vad betyder fall inom amerikansk engelska, meteorologi, årstider ?

the season when the leaves fall from the trees

Översättningar

Svenska
 • höst  [ amerikansk engelska ]

Synonymer till fall

Vanlig betydelse av ordet fall inom ALLMÄNT

the time of day immediately following sunset

Översättningar

Svenska

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

Vanlig betydelse av ordet fall inom lingvistik

a downward slope or bend

Översättningar

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

Mindre vanlig betydelse av ordet fall inom mat

a free and rapid descent by the force of gravity

Synonymer till fall

Mindre vanlig betydelse av ordet fall inom vardagligt

the act of surrendering (usually under agreed conditions)

Översättningar

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

Mindre vanlig betydelse av ordet fall inom generell

Översättningar

Synonymer till fall

Mindre vanlig betydelse av ordet fall inom generell

a free and rapid descent by the force of gravity

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ovanlig betydelse av ordet fall inom ålderdomlig

the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve

Översättningar

Ovanlig betydelse av ordet fall inom meteorologi

a movement downward

Översättningar

Svenska

Ordet fall inom bildligt

a sudden decline in strength or number or importance

Översättningar

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom geografi

Översättningar

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom musik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom kläder

Översättningar

Svenska

fall är del av

fall

fall
fallen
fell
Verb

Översättningar

Hur används ordet fall

 • "rain, snow and sleet were falling"
 • "The barometer is falling"
 • "her weight fall to under a hundred pounds"
 • "The unfortunate hiker fell into a crevasse"
 • "The branch fell from the tree"
 • "Fall in love"
 • "They fell out of favor"
 • "She fell ill"
 • "fall into a trap"
 • "fall into a category"
 • "We must stand or fall"
 • "Several deer have fallen to the same gun"
 • "Many soldiers fell at Verdun"
 • "The light struck the golden necklace"
 • "Light fell on her face"
 • "The cities fell to the enemy"
 • "The accent falls on the first syllable"
 • "Christmas falls on a Monday this year"
 • "The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen"
 • "The government fell overnight"
 • "The most difficult task fell on the youngest member of the team"
 • "The line of men fall forward"
 • "payments fall on the 1st of the month"
 • "a fallen woman"
 • "It fell to me to notify the parents of the victims"
 • "The estate fell to the oldest daughter"
 • "The estate fell to my sister"
 • "The hills around here fall towards the ocean"
 • "The vase fell over and the water spilled onto the table"
 • "She fell back in her chair"
 • "Her face fell when she heard that she would be laid off"
 • "his eyes fell"
 • "silly phrases fell from her mouth"
 • "The prisoners fell to work right away"
 • "Night fell"

Ordet fall har 31 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom allmänt
 • Inom teknik
 • Inom kemi
 • Inom geologi
 • Inom militärväsen
 • Inom lås
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom ekonomi
 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom matematik
 • Inom årstider
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom däggdjur
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
mat
generell
generell
allmänt
teknik
kemi
geologi
militärväsen
lås
generell
generell
juridik
ålderdomlig
ekonomi
religion
generell
generell
matematik
årstider
generell
generell
generell
generell
vardagligt
generell
generell
generell
däggdjur
generell
generell
generell

Ordet fall inom mat

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom generell

descend in free fall under the influence of gravity

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom generell

Översättningar

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom allmänt

pass suddenly and passively into a state of body or mind

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom teknik

come under, be classified or included

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom kemi

Synonymer till fall

Ordet fall inom geologi

suffer defeat, failure, or ruin

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom militärväsen

die, as in battle or in a hunt

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom lås

touch or seem as if touching

Översättningar

Synonymer till fall

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom generell

be captured

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom generell

occur at a specified time or place

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom ålderdomlig

yield to temptation or sin "Adam and Eve fell"

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom ekonomi

lose office or power

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom religion

to be given by assignment or distribution

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom generell

move in a specified direction

Översättningar

Ordet fall inom generell

be due

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom matematik

lose one's chastity

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom årstider

to be given by right or inheritance fall to somebody by assignment or lot: "The task fell to me"

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom generell

be inherited by; The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"

Synonymer till fall

Ordet fall inom generell

slope downward

Översättningar

Synonymer till fall

Ordet fall inom generell

lose an upright position suddenly

Ordet fall inom generell

drop oneself to a lower or less erect position

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom vardagligt

Synonymer till fall

Ordet fall inom generell

assume a disappointed or sad expression

Ordet fall inom generell

be cast down

Ordet fall inom generell

come out; issue

Ordet fall inom däggdjur

be born, used chiefly of lambs: "The lambs fell in the afternoon"

Översättningar

Möjliga synonymer till fall

Ordet fall inom generell

begin vigorously

Ordet fall inom generell

go as if by falling; "Grief fell from our hearts

Ordet fall inom generell

come as if by falling